Black & Decker Garanti Policy

Black & Decker garanterer at produkterne er frie for materiale- og/eller fabrikationsfejl ved levering til kunden. Garantien er et tillæg til konsumentens retslige rettigheder og påvirker ikke disse. Garantien gælder indenfor medlemsstaterne i den Europæiske Union og i det Europæiske Frihandelsområde.

Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på grund af materiale- og/eller fabrikationsfejl eller ikke lever op til specifikationen, indenfor 24 måneder fra købet, påtager Black & Decker sig at reparere eller ombytte produktet med så lidt besvær som muligt for kunden.

Garantien gælder ikke fejl som er opstået ved:

  • normal slitage
  • fejlagtig anvendelse eller vedligeholdelse
  • at produktet er blevet skadet af fremmede legemer eller ved uheld
  • Garantien gælder ikke hvis reparation er blevet foretaget af nogen andre end et autoriseret Black & Decker værksted.

For at benytte garantien skal produktet og kvitteringen indleveres til forhandleren eller til et autoriseret værksted, senest 2 måneder efter at fejlen er opdaget. For information om nærmeste autoriserede værksted; kontakt det lokale Black & Decker kontor på den adresse der er angivet i brugsanvisningen.

Klik her for at finde dit nærmeste Black & Decker autoriserede værksted