Ikke CE Godkendte Produkter

Ikke CE godkendte produkter


Black & Decker fremstiller elektrisk drevet værktøj og tilbehør, hardware, produkter til forbedring af hjemmet og teknologibaserede fastgørelsessystemer af høj kvalitet. Vores produkter og services markedsføres globalt i mere end 100 lande, gennem 9 fabrikater, og vi har produktionsanlæg i 11 lande.

Hvert produkt er underlagt forskellige lovmæssige krafv, afhængigt af, hvor produktet findes på markedet. I Europa definerer Det Europæiske Råd lovgivningen i form af direktiver, som elektrisk drevet værktøj, ekstraudstyr og tilbehør skal være i overensstemmelse med, før produkterne kan CE-mærkes og sælges på det Europæiske marked.

Derudover kræves det af den Europæiske lovgivning, at visse produkter har et godkendelsescertifikat af CE-typen, der udstedes af en kvalificeret testorganisation (bemyndiget organ), inden de kan udbydes til salg. Medmindre produktet er opbygget specifikt for det Europæiske marked, er certificeringen ikke tilgængelig, og produktet vil muligvis ikke være i overensstemmelse med direktiverne. Det er særlig vigtigt at sikre, at alle produkter fra Black & Decker er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsstandarder.

Alle produkter, der markedsføres på det Europæiske marked af Black & Decker, opfylder de relevante CE standarder. Black & Decker Europe er juridisk ansvarlig for, at alle produkter, der markedsføres på det Europæiske marked, opfylder alle lovmæssige krav, der er nødvendige for at kunne bære CE-mærket.

Det er ikke ukendt, at produkter, der sælges i andre markeder, som f. eks. i USA eller det Fjerne Østen, importeres ind i Europæiske lande af en bruger eller en tredjepart. Mens selve produktet kan synes lig med de produkter, der er tilgængelige i Europa, opfylder produktets design, og/eller nogle af dets komponenter, muligvis ikke CE.

Derudover giver Black & Decker struktureret support til en bruger gennem garantier (der inkluderer reparation og service). Disse garantier er specifikke efter land eller region (f. eks. USA/EU).

Hvis det skulle ske, at en europæisk bruger køber et produkt udenfor Europa, og får brug for support for produktet i Europa, skal brugeren kontakte produktets købssted. Hvis produktet blev købt over internettet, bliver enten salgspersonen eller importøren den juridisk ansvarlige, inklusiv opfyldelse af sikkerhedsbestemmelser og andre forskrifter.

Hvis det viser sig at være utilfredsstillende for brugeren, kan brugeren kontakte Black & Decker's serviceafdeling i deres land, der muligvis kan tilbyde alternativ, begrænset support under visse omstændigheder.

Brugere bør advares om, at hvis de kontakter Black & Decker direkte, i det land, hvorfra værktøjet blev købt, kan Black & Decker ikke give support udenfor deres land/region, af samme årsag som er nævnt ovenfor.